Ilmastopolku

Ilmastopolusta löydät ajankohtaisen tilanteen kaupungin ilmastotyöstä. Verkkosivu sisältää toimenpiteitä, joita kaupunki toteuttaa ilmastonmuutoksen hillintään liittyen. Sivulta löydät myös mittareita, joiden avulla ilmastotyön tuloksia pystytään seuraamaan.

Kohti hiilineutraalia kuntaa

Kaupunki on liittynyt Hiilineutraalit kunnat -verkostoon, jossa tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Vuoden 2022 loppuun mennessä päästöjä on vähennetty noin 32 %. Matkaa siis vielä on, ja kannustammekin kaikkia alueen toimijoita mukaan ilmastotyöhön!

70 kt/v

106 kt/v

44 kt/v

Vähennetty

Vähennettävää

Tavoite

Mittarit tuovat kaupungin ilmastotyön seurantaan konkretiaa – ne kertovat, mihin suuntaan ollaan matkalla. 

MITTARIT

Toimenpidettä toteutettu
0
Päästöjä vähennetty (ktCO2e)
0

Kaupungin työntekijät lisäävät polkuun ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyviä toimenpiteitä jatkuvasti.